+359 888 939 409 | 0896 177 882 nchtrakia_plovdiv@abv.bg

Днес стана ясно, че за трети път инициативата на Европейската комисия „Европейски ден на морето“ (European Maritime Day) ще има свои представители от Пловдив. Това са народните читалища „Тракия – Пловдив – 2008“ и „Съвременник-1986“.

Двете пловдивски културни институции са кандидатствали с проекти и са одобрени да се включат в мероприятията, с които страните-членки на Европейския съюз ще отбележат значимостта на морето за хората.

Проектът на народно читалище „Тракия – Пловдив – 2008“ „Морски мечти“ включва литературно четене и изложба на изобразително и приложно изкуство на морска тематика. Събитието ще бъде осъществено в двора на читалището на 20 май 2021 г.

С подобна насоченост е и проектът „Море от изкуство. Изкуство за морето“ на Народно читалище „Съвременник-1986“, който ще се състои седмица по-късно – на 27 май 2021 г. в Зоната на креативността пред библиотеката на читалището.

Повече за инициативата, както и пълен списък с одобрените събития по държави и дати можете да откриете на адреса на програмата: https://ec.europa.eu/maritimeaffa…/maritimeday/my-country_en