+359 888 939 409 | 0896 177 882 nchtrakia_plovdiv@abv.bg

Библиотека

нч Тракия – Пловдив 2008г.

Библиотека

БИБЛИОТЕКАТА при  НЧ “Тракия–Пловдив-2008”   е общодостъпна читалищна библиотека, вписана в Регистъра на обществените библиотеки към Министерството на културата под №…

След промяна на адреса на читалищната база, през 2015 г. бе създадена и организирана нова библиотека на ул.”Кукуш”, № 1 в жилищен район “Южен”в Пловдив. Днес тя е утвърден културен и библиотечно-информационен център. Предлага обслужването на читатели от всички възрасти.    Ежегодно в библиотеката се регистрират над 160 читатели, посещенията са над 1300 , а заетите библиотечни документи – около 3500. Читателите ни имат възможност да ползват информация от глобалното Интернет- пространство и мултимедийни продукти.

Фондът наброява 4000 библиотечни документи – художествена литература за възрастни и деца, както и литература от различни отрасли на човешкото знание. Библиотечната колекция е обогатена с добре подбран справочен фонд и е изцяло на свободен достъп.

Със своите колекции и дейности библиотеката работи в полза на местната общност и разширява позицията си на средище за образование, култура и информация.

Текущо в библиотеката се подреждат изложби и кътове, съобразени с важни дати и годишнини на видни личности и исторически събития. Провеждат се литературни четения, викторини, беседи и гостуване на писатели. Нашите читатели са имали възможност да се срещнат и запознаят с творчеството на  Елена Хайтова, Никола Гигов, Димитър Герганов, Дария Манева, Ангел Сотиров, Стефан Бонев, Георги Стоянов, Весела Ляхова, Христо Згуров, Никола Александров.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!